2015 KPSS Soruları Aklımızda Kalanlar

2015 KPSS Soruları Aklımızda Kalanlar
2015 KPSS Soruları Aklımızda Kalanlar

2015 KPSS soruları ve cevapları akılda kalanlar ve sınava giren öğrencilerin sorulara verdikleri genel hatlarıyla doğru olarak kabul bulan (kararlı olmayan) cevapları sizler için bir araya getirmeye çalıştık. Sadece bilgilendirme amaçlıdır ve 2015 KPSS soruları açıklanmadan web ortamında ve sosyal medyada sınava giren öğrencilerin ortak görüşleriyle ortaya çıkan ve emin olmayan cevaplardan oluşmaktadır.

GENEL YETENEK

Cevaplar kararlı değildir. Sadece data amaçlı olarak internette ortak alınan cevaplardan oluşturulmuştur.

Daha Fazlası

2015 KPSS Matematik Soru ve cevapları

M/n=6.12 olan soruda m=153 n=25 ve m+n =178

V! hız cevabı 100

Kareköklü sual yanıt 9

Üçgen alan sorusu 21

Asal sayılar sorusu yanıt 3

375 gram kuru üzüm

Faktöryel sorusu 48

Mutlak kıymet sorusu 1

2. almış olduğu sınavın cevabı 75

Tam bilet düzgüsel fiyatı ne kadardır sorusunun cevabı 20 TL

1 saatin 3/4 ü şu demek oluyor ki 45 dk

Kaç bilye kullanılır sorusunun cevabı 30

K, L, çarpmalı soruda A+B+C+D sorusunun cevabı 1+4+9+5 = 19

Daire sorusu Pi/5

Tam Kare sorusu 117

2015 KPSS Türkçe Soru ve cevapları

Ses vakası sorusu Ses türemesi yoktur

Çin’li kelmesi imla yanlışı olan yanıt

Türkçe Mantık sorusu en fazlaca kaç puan alabilir 4

Cümle çeşitleriyle alakalı sual Bağlı cümle…

Noktalama işareti (, . . ,) olacaktı.

Bir türkçe sorusunda kişiselleştirme yapılmamıştı…

Belgisiz zamir cevabı ”Bazıları” olacaktı.

Kişisel bilgi veren IV ve V seçeneğiydi.

Yerleri değiştirilenler II ve IV .

Kare bulmacanın ortaya çıkışı başlığı.

Bazen o şekilde abartılıyor ki her filmin… diye idame eden cümle ile bitmelidir.

Kaynakların etkili kullanılması ve sağlığa yararlı bitki yetiştirme…

özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, eylem listesi ile oluşan cümle sorusu…

Yaşamı denetlememize destek olan edebi eserler sorusu…

GENEL KÜLTÜR

Cevaplar kararlı değildir. Sadece informasyon amaçlı olarak internette ortak alınan cevaplardan oluşturulmuştur.
2015 KPSS Tarih Soru ve Cevapları

Demir madeni eritilen destan Ergenekon

Şehirlerin Şahı diye idame eden tarih sorusunun cevabı Semerkant

Türk kanadı olarak belirtilen harp aracı AT

Mustafa Kemal’in Namık Kemal’in beytini yorumladığı 1. İnönü olacaktı

Şehzadeler sancaktayken hangisini yapması imkansız sorusunun cevabı Adına hutbe okutmak olacaktı

Osmanlı topluluğunun Avrupa toplumundan farkını yayınlayan probleminin cevabı padişahın beraatıyla reayadan birini askeri sınıfa geçirebilmesi

Reayanın şikayetlerini sunmadığı yer sorusunun cevabı ayan meclisi olacaktı

Osmanlı sarayında yapılamayan fiil Tımarlı sipahilerin eğitilmesi olacaktı

Batı tesiri görülmeyen yapıt Sultan Ahmet Camii

Atatürk’ün kaynaklık icra ettiği tarih sorusu Halk Fırkası olacaktı.
Fransız ihtilalinin kapsamında olmayan seçenek devletçilik ilkesiydi.
Afet emin olun Atatürk’ün yazdığı ve ondan derlediği kitap çağdaş bilgiler kitabı olacaktı.

İsmail Gaspıralı Mehmet güvenilir ortaya çıkarmaya çalışmış oldukları akım Türkçülük olacaktı

1914’te oluşturulan kimsesiz çocuklar yurdu tarih probleminin cevabı Darüleytam olacaktı. (Burada eytam esasen yetim anlamı taşımaktadır.)

Mustafa Kemal’in vatan ve hürriyeti Kurduğu yer Trablusgrap DEĞİL… Doğru yanıt ŞAM olacaktı.

1923’te Türkiye (İzmir) ekonomi kongresi başkanı tarih sorusunun cevabı Kazım Karabekir olacaktı.
1936’da ingiltere öncülüğünde kurulan teşkilat Akdeniz Paktı olacaktı.
Halkın tepkisinin görülmediği seçenek ıslahat hareketlerinin yalnız askeri alanla sınırı olan kalması olacaktı.

Nutuk’ta değinlen nokta İç İsyanlar olacaktı

Osmanlıya hasta erkek diyen fert Rus Çarı I. Nikola dolayısıyla ülkesi de Rusya
Erzurum kongresi kapsamında olanlar tarih sorusunun cevabı tüm bunlar olacaktı

Türkiye’nin ilk bağımsızlığı tanımış olduğu ülke sorusunun cevabı Azerbaycan olacaktı
Atatürk’ün bizde ruhbanlık yoktur diye belirttiği laf Halkçılık ve laiklik ile ilgilidir.

TBMM’nin kurucu ve inkılapçı bulunmasına delil Anayasa hazırlaması ve Saltanatı Kaldırması seçenekleri olacaktı.
Türk dostu fransız yazar tarih sorusu Pierre Loti olacaktı.
İngiliz dışişleri bakanının lafının dediği ve birleşmiş milletleri de koruduğunu belirttiği harp Kore Savaşı olacaktı.
Yağ ve zehirli maddeleri sınırlandırması sorusunun cevabı Kyoto Protokolü olacaktı.

2015 KPSS Coğrafya Soru ve Cevapları

Muson yağmurlarıyla aynı tazyik olan Basra tazyik merkezi olacaktı.

Ergene havzası cevabı.

Gündüzlerin uzamaya başlaması Yalnız gecelerin hala uzun olduğu aralık 30 Ocak – 11 Şubat cevabıydı.

Geçici yerleşmelerle alakalı hangisi değildir cevabı mahalle olacaktı.

Plato sorusunun cevabı haritada Akdeniz bölgesindeki yer olacaktı.

İhracat , 2013 yılına kadar artmamıştır bu sebeple azalma mevcut.

1. Alüvyal – 2. kahverengi orman 3. Çernozyom sırası .

Nüfus artış hızı artmamıştır seçeneği olan yanıt.

Doğu karadeniz tarımsal yoğunluğun olduğu yanıt.

Seyitömer , Çatalağzı, Çayırhan hammaddeye yakınlık .

Haritada işaretli olan bölgeler madenler olacaktı.

Mutlak durum cevabı olan coğrafya sorusu.

Demiryolu maliyeti fazla.

Nüfus kumsal kesimlerinden iç kısımlara doğru gidildikçe azalır… 3 bölgenin ortak özelliği …

Yalova…

Erzurum kars mera…

Türkiye’de Akarsu V şeklinin oluşma nedeni… eğim ve balans profili diyenler mevcut.

2015 KPSS Vatandaşlık – Aktüel Bilgiler Soru ve Cevapları

En üst adli hüküm sorusunun cevabı Yargıtay

Otel sorusunun cevabı qüç kullanma…

Kişilerin açıklayamadığı ifadeleri açıklayan sorusunun cevabı yorumlayıcı hukuk olacaktı.

Kızıl gezegen diye malum gezegenin ismi Mars cevabı olacaktı.

İllerin kurulması sorusunun cevabı kanunla olacaktı.

Siyasi olmayan hak sorusunun cevabı İspat hakkı olacaktı.

Hangisi Yaşar Kemal’in eseri değildir sorusunun cevabı Esir Şehrin İnsanları olacaktı.

Memurların kabiliyetlerine bakılırsa yükselmesi ile alakalı probleminin cevabı Liyakat olacaktı.

İstiklal madalyası alan Kahramanmaraş cevabı olacaktı.

Yargıtay üyelerini HSYK seçkemtedir.

TBMM adına kontrol icra eden Sayıştay cevabı olacaktı.

Cumhurbaşkanı Narazbayev sorusunun cevabı Kazakistan olacaktı.

Milletvekili olma şartı sorusunun cevabı 18 yaş olacaktı.

Nüfüs sayımı ile alakalı probleminin cevabı 2000 yılı olacaktı.

Yeni Anayasa Mahk. Başkanı cevabı Zühtü Arslan olacaktı.

EĞİTİM BİLİMLERİ 

Cevaplar emin değildir. Sadece informasyon amaçlı olarak internette ortak alınan cevaplardan oluşturulmuştur.
2015 KPSS Tahsil Bilimleri Soru ve Cevapları

Okuma yazma öğrenmedeki zorluğun cevabı tehlikeli sonuç devre olacaktı.

Gelişim bir bütündür.

Göreli fikir cevabı…

Ahmet’in arkadaşını da görür görmez rahatsız olan kız sorusunun cevabı Üst seviye koşullanmaydı.

Dışa bağımlı olmayan seçenek hastayım diye öğretmen bana kızma denilen cevaptı.

İntihar etmeye çalışan çocuğa destek olması cevabı evrensel ahlakla ilgilidir.

40 yaşlarında olan fert ile alakalı öğrenim bilimleri sorusunun cevabı üretkenlik olacaktı.

Çocuğun her duyduğu dili ingilizce zannetmesi odaklanma ile ilgiliydi.

Chomsky’e ilişik olmayan bir hususiyet olan ”Dil taklitle doğar” cevabı.

Bedenselleştirme cevabı…

Gözlenenle alakalı tarif olmayan seçenek öğrenme kavram kabiliyetidir cevabı.

Sembolik pekiştirme cevabı..

Değişken aralıklı cevabı… değişken oranlı diyenler de mevcut…

Olumsuz alıntılama cevabı… ileriye ket vurma diyenler de mevcut.

Öğrencinin ebeveyninin kendisini uyarmadan her şeyini planlı olarak yapması öz düzen olacaktı.

İşlemsel hafıza cevabı…

İçgörüsel öğrenmenin özelliği olmayan yanıt ”Sorunun belli bir kısmının anlaşılması yeterlidir” olacaktı.

Yanlış yerleştirme Esma Sema sorusunun cevabıydı… Bilgiyi değişiklik yapma diyenler de mevcut.

Olumlu habercilik cevabı…

Öz yeterlilik cevabı…

Bütün öğrenmeler kavrama kanalıyla gerçekleşir…

Hipotetik düşünme cevabı…

14 yaşındaki ergen sorusu …Benmerkezcilik … Bu sual muallakta…

Kıyas sorusunda T Puanı 45.

İnternet kullanım süresi sorusu oranlı ölçüt olacaktı.

Standart sapması minik olan 2. seçenekti.

Değerlendirme türü sorusu Biçimlendirici değerlendirme olacaktı.

Çoktan seçmeli testlerde kavrama yoklanır.

İki öğretmene puanlatma güvenirlik ile ilgilidir.

Öğrencinin arkadaşını değerlendirdiği probleminin cevabı dereceleme ölçeği – akran değerlendirme olacaktı.

Benzetme sorusunda Ayırt edicilik olumsuz zorluk ise orta olacaktı.

Benzetme Sorusunda Medyan 3 aritmetik yaklaşık ise 2.7 olacaktı.

Analitik rubrik diyenler mevcut…

Kıyas sorusunda tedavül cevabı

Ölçmede Cronchbach sorusu cevabı Yalnız II

Rehberlik sorusunda okul müdürü cevabı…

Sosyometri cevabı; öğrencilerin ilişkilerini tayin.

Sadece problemli bireylere yönelik olması cevabı.

”İlgi” başarının tek belirleyicisidir cevabı…

Hususiyet unsur romantik yöne ağırlık verir…

Okul öncesi…

Empati sorusunun cevabı; ” Ödevlerini yetiştirememen seni endişelendiriyor” cevabı olacaktı.

Konsültasyon cevabı… Soruda Evvela altı çizili olarak belirtildiği için bu probleminin cevabına önleyici rehberlik diyenler de mevcut.

RAM hususi öğrenim birimi – eğitsel tanılama cevabı.

Mesleki inkişaf okul evvelde adım atar…