Norm fazlası öğretmenler il dışına atanabilir mi

Norm fazlası öğretmenler il dışına atanabilir mi

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 53. maddesi 2. fıkrasındaki; “(2) Bu biçimde meydana getirilen atamalarla fazlalığın giderilememesi halinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak üzere evvela il içerisinde alanlarında gereksinim duyulan tahsil kurumlarına atanır.

Daha Fazlası


1 4

İl içerisinde alanlarında gerekseme bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması ihtiyaç duyulan vakit şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değişiklik yapma döneminde il dışına yapılabilir; bunlardan mecburi emek verme yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında gereksinim bulunan mecburi emek harcama yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.”

hükümleri sebebiyle personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, mevcud atıl kapasitenin gereksinim duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi vazife bitirdikleri ilde alanında norm fazlası öğretmen niteliğinde olup alanında bulunmuş olduğu ilde gerekseme bulunmayanların (mesela Gazetecilik branşı) gereksinim duyulan illere atanması gerekmektedir.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer makaleleri