2016’da Atama İzni Sayısı 15 Bin Artıyor

2016'da Atama İzni Sayısı 15 Bin Artıyor
2016’da Atama İzni Sayısı 15 Bin Artıyor

Bilindiği suretiyle, karşıcılık partilerinin kabul etmemesi sebebiyle, 2016 yılı için 2 tane bütçe Meclisten çıkarılacaktır. İlk bütçe, geçici bütçe olacak ve 3 aylık periyodu kapsayacaktır.

Geçici bütçede, belirleme sayılarına yönelik olarak mühim bir tertip yapılmıştır.

Daha Fazlası


1 4

2015 yılının başında, üniversiteler hariç olmak suretiyle 36 bin tane olarak belirlenen toplam atama izni sayısı, 2016 yılı için yeniden üniversiteler hariç olmak suretiyle 51 bine yükseltilmiştir.

Yani toplam belirleme izni, 2016 özelinde, 15 bin tane artırılmıştır.

Şayet öğretmen atamalarında lüzumlu belirleme izinleri için ek kanun çıkarılırsa,

bu mühim bir artıştır ve bu düzenlemeyi, “2016 senesinde daha çok işyar alınacak” benzer biçimde yorumlayabiliriz. Ancak öğretmen atamaları için ek kanun çıkarılmaz ve bu düzen Şubat ayında yapılacak 30 bin öğretmen atamasına yönelik bir düzenlemeyse, bu rakam artışının, öğretmenlik haricinde kalan meslek gruplarını ilgilendiren bir yönü olmayacaktır.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer makaleleri