2016 Şubat’da 30 bin öğretmen atanacak?

Daha Fazlası


1 2

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 2016 Şubat ayında 30 bin öğretmen atanacağını beyan etti. Nabi Avcı; “Biz 12 bin 500 kadro istiyoruz, bundan dolayı Temmuz’da emekli olan kadroları da buna dahil ediyoruz. Şubat ayında 30 bin öğretmen atanacak” dedi.

2016 Şubat'da 30 bin öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Şubat ayında 30 bin öğretmen atanacağını söylemiş oldu. Atanacak öğretmen adayları içinde ek olarak bütün engelli öğretmenler de içeriyor.

Öğretmen atamaları hikayesinde sorulan bir sual üstüne tayin mevzusuna değinen Milli Tahsil Bakanı Nabi Avcı, başvuruda bulunan bütün engelli öğretmenlerin atanacağını da dediği açıklamasında, “Şubat ayında 30 bin öğretmen ataması yapılacak. Mart ayından itibaren maaşlarını alabilecekler. Tahsil Fakültelerinin kontenjanları üstünde yeni düzenlemeler yapılacak.” dedi.

Şubat ayında yapılacak olan öğretmen atamaları için ayrılan kadro, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın açıklaması ile netleşti. Maliye Bakanlığı’ndan çıkacak izinle 2016 Şubat ayında 30 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek.

ŞUBAT 2016 ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Tahsil Bakanlığı hemen hemen Şubat ayında gerçekleştirilecek olan 30 bin öğretmen ataması müracaat tarihleri açıklamadı. Başvuru tarihleri açıklandığında bununla alakalı haberimizi sitemiz üstünden takip edebileceksiniz.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

Başvuruda adaylardan;

a)Lisans mezuniyet belgesi yahut mezuniyet geçici belgesinin özü yahut onaylı örneği,

b)Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası,İlköğretim Derslik Öğretmenliği veya İngilizce Öğretmenliği
Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişik belge yahut bu belgenin onaylı örneği,

c)Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içerisindeki
yükseköğretim kurumlarına yahut programlarına denklik belgesi,

ç)Felsefe kısmı mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji kısmı mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin özü yahut onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.

d)Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday veya aslolan devlet memuru olarak çalışanlardan KPSSP10-KPSSP121 netice belgesi vehizmet belgesi,

e)Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonrasında memuriyetten ayrılıp ilk tayin yöntemiyle başvuracaklardan KPSSP10-KPSSP121 netice belgesi ile son olarak ayrıldıkları kurumca düzenlenen hizmet belgesi (Hizmet belgesi üstünde görevden ayrılma sebebi açıkça belirtilecektir

f)Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonrasında öteki kamu müessese ve kuruluşlarına geçenler ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonrasında ayrılanlardan atanmak suretiyle başvuruda bulunacaklardan,kurumca onaylı hizmet belgesi ile Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş son olarak atamakararnamesinin bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen belirleme üst yazısı yahut onaylama listenin alakalı sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi üstünde görevden ayrılma sebebi açıkça belirtilecektir.

g)Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisisertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer bulunduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafınca verilmiş belge,

ğ)Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında meydana getirilen düzen tespit sınavında 50 ve üstü puan alarak başarıya ulaşmış olduğuna ait belge,

h)Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları şekilde belge düzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ait alakalı üniversiteden alacakları makale, istenecektir.

– Kamu müessese ve kurumlarında vazife meydana getiren adaylardan müracaat sırasında muvafakat belgesi istenmeyecektir. Ancak bu adaylardan ataması yapılanların göreve başlamaişlemleri sırasında bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

-Adaylardan esenlik, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişik belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sağlık hariç olmak suretiyle öteki belgelerden alakalı amme kurumlarından elektronik ortamda teyidi olası olmayanlar başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile teyit edilen belgeler içinde çelişki bulunduğunun tespit edilmesi halinde vaziyet değerlendirilerek başvuruya mani hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer makaleleri