İnternet kullanım amacımızın başını sosyal medya çekiyor

İnternet kullanım amacımızın başını sosyal medya çekiyor
İnternet kullanım amacımızın başını sosyal medya çekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafınca hazırlanan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına gore 2014’de İnternet kullanım amaçlarının ilk esnasında toplumsal medya yer ediniyor.

Daha Fazlası


1 127

İnternet kullanan bireylerin payı %53,8 oldu

İnternet kullananım hedefimiz ‘Toplumsal Medya’
Pc ve web kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırayla %53,5 ve %53,8 oldu. Bu oranlar erkeklerde %62,7 ve %63,5 iken, hanımlarda %44,3 ve %44,1’dir. Pc ve web kullanım oranları, 2013 senesinde %49,9 ve %48,9’du.

Pc ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. Pc ve İnternet kullanması bütün yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.

Ev ve iş yeri haricinde web kullanması için taşınabilir aygıt kullanması arttı

İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında kullanan bireylerin %58’i ev ve işyeri haricinde internete kablosuz olarak bağlanmak için cep telefonu ya da parlak zeka telefon kullanırken, %28,5’i taşınabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, tablet vb.) kullandı. Bu oranlar 2013 yılının aynı döneminde sırası ile %41,1 ve %17,1’di.

İnternet kullanım amaçları içinde toplumsal medya ilk sırada yer aldı

İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2014 yılının ilk üç ayında web kullanan bireylerin %78,8’i toplumsal paylaşım sitelerine katılım sağlarken, bunu %74,2 ile online haber, gazete yahut mecmua okuma, %67,2 ile mal ve hizmetler ile alakalı data arama, %58,7 ile oyun, müzik, film, imaj indirme ya da oynatma, %53,9 ile e-posta gönderme-alma takip etti

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer makaleleri