E_Ticaret Websiteniz Üstünden Kazancınızın Vergi Boyutu

E_Ticaret Websiteniz
E_Ticaret Websiteniz

Websitesi Kurarak Siteniz Üstünden Aldığınız kazançlar ve Vergi

Web sitesi kurarak bu siteye yönelen soruları cevaplamanız halinde elde ettiğimiz paradan dolayı vergi mükellefi olmamız gerekir mi? Bu sual ve birçok sual geçen hafta “internet sayfası reklamlarının vergisel durumu” makalemden sonrasında bana gelen onlarca sual, Devletimizde elektronik ticaretin vergisel boyutunun uygulayıcılar ve taraflarınca fazlaca iyi anlaşılamamış bulunduğunu göstermekte.

Daha Fazlası


1 17

İşte bu nedenden dolayı bu sektörde çalışanlara bu mevzuda yararlı olması düşüncesi ile bu haftadan itibaren bu mevzu ile ilgili soruları vergi kanunlarımız açısından araştırarak sizlerle paylaşacağım.

Şimdi yukarıda aldığımız probleminin’da cevabına gelecek olursak;

Gelir Vergisi Kanununun 37’nci maddesinde her anlamda ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, Türk Tecim Kanununun 12 inci maddesinde ise, acentelik, tellallık, komisyonculuk ve sair tüm tavassut (aracılık) işlerinin ticari etkinlik sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Ticari etkinlik de bir tür emek- ana para organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması bu şekilde bir organizasyon tarafınca icra edilen faaliyetin “ticari etkinlik” olma niteliğine tesir etmemektedir.

Sadece bir faaliyetin “ticari etkinlik” sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle beraber, faaliyeti icra eden organizasyonun tüm unsurlarıyla beraber değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline haiz olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Bu hükümlere gore, ise bir internet sayfası kurarak bu siteye gelen soruları cevaplamanız halinde, meydana getirilen faaliyetin ticari etkinlik olarak değerlendirilmesi ve bu faaliyetler neticesinde elde edilmiş kazancın Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançlara ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye doğal olarak tutulması gerekmektedir.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer makaleleri