Yarınla birlikte İnternette yeni bir dönem başlıyor

Yarınla birlikte İnternette
Yarınla birlikte İnternette yeni bir dönem başlıyor

Yeni Türk Ticaret Kanunundaki düzenlemeler ile ticaret hayatına ilişkin bir dizi yeniliğe imza atan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bu kapsamla birlikte  yeni bir yeniliği daha hayata geçirmiş oluyor. Bakanlığın 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğe göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesi açma zorunluluğu yarından itibaren başlayacak. Yönetmelik, Temmuz 1’inden sonra kurulan bağımsız denetime tabi şirketlerin, ticaret siciline tescil edilen tarihten itibaren 3 ay içerisin’de internet sitesi açmaları zorunluluğu getiriyordu. Zorunluluk kapsam alanına giren ve halihazırda internet sitesi olan şirketler ise belirlenen kurallara göre sitelerini güncellemek zorundalar. Şirketler, bu kapsamda internet sitelerinin bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için uyarlayacak.

Şirketler, söz konusu internet sitesi yükümlülüğünü doğrudan kendileri yerine getirebileceği gibi Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı (MTHS) adı verilen özel hukuk tüzel kişilerinden de destek görebilecekler. Oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS numarası altında tescil edilecek.

PEKİ SİTEDE NELER OLACAK?

İnternet sitesinin açılması ile birlikte siteye konacak bilgiler arasında ise, şirketin MERSİS numarası, merkezi, taahhüt edilen ve ödemesi yapılan sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesiyse paylara bölünmüş komandit şirketlerde ise yöneticilerin adları yer alıyor. Ayrıca, şirketin son 3 yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarıyla birlikte, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki 30 gün içerisin’de  internet sitesinde yer alabilecek. Öte yandan, şirkete fesih davası açılmış ise davanın açılım hususu, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde internet sitesine konacak.

Daha Fazlası


1 85

BİLGİLER ARŞİVLENECEK

İnternet sitesinde yayımlanan içerik, ilgili mevzuatta daha uzun bir zaman öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren 5 yıl süre ile elektronik olarak arşivlenecek. İnternet sitesinde yer alan içeriğin arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılacak, içeriklerin MERSİS veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması bakanlık tarafından zorunlu kılınmışsa bu içerik belirlenen format ve standartlara uygun olarak ilgili veri tabanına aktarılabilecek.

KAPSAM DIŞINDAKİ ŞİRKETLER

Öte yandan ise, 21 Eylül’deki Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketlerine internet sitesi yükümlülüğü kaldırıldı.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer makaleleri