İnsan Anatomisi – Resimli İnsan Vücudu Anatomisi..!

İnsan vücudu aşağıdaki sistemlere ayrılır, İnsan Vücudu Anatomisi

İnsan vücudu aşağıdaki sistemlere ayrılır, İnsan Vücudu Anatomisi

1) Hareket Sistemi (Lokomotor sistem); Bu sistem içerisinde: kemik bilim – Osteoloji (Osteologia), Eklembilim – Artroloji (Arthrologia) Kasbilim – Miyoloji (Myologia) vardır Bu üç bilime iskelet sistemi, eklem sistemi, kas sistemi de denilmektedir

2) Dolaşım yahut Damar sistemi (Systema vasorum)

3) Sinir sistemi (Systema nervorum)


4) Duyu organları (Organa sensuum)

Daha Fazlası


1 46

5) Hazım sistemi (Systema digestorium)

6) Solunum yolları (Systema respiratorium)

 

7) Uro – genital sistem (Systema urogenitale)

8) iç salgılı bezler – Endokrin sistem (Endacrinologia)

İç organlar bilimi (Splanchnologia); hazım, teneffüs sistemleriyle uro – genital sistemin içerisine giren organlarla, iç salgılı bezlerin ilmidir


Tüm bu sekiz sistemi üçe indirmek mümkündür :


1) İlgilenme sistemi
2) Beslenme sistemi
3) Üretme sistemi

Hareket, sinir, duyu organları birinci sistem içerisine; teneffüs, dolaşım, hazım organlarıyla iç ifraz bezleri ikinci sistem içerisine, geri kalan idrarı icra eden ve ***üren organlarla genital organları üçüncü sistem içerisine sokmak kabilse de bu sakilde bir bolünüm anatomik değildir

Anatomide geçen vaziyet ve istikamet terimleri, Tıp Anatomi

Anatominin ele almış olduğu tüm organ ve oluşumlar; karşıda, ayakta duran, başı dik, gözleriyle öne bakan, üsttarafları yanlara sarkık, ellerin aya yüzleri öne çevrilmiş bulunan bir şahsa aittir

Organ ve oluşumların durumlarını, doğrultularını ve birbiriyle olan ilgilerini bahsetmek için Anatomi, vücuttan geçen bir dizi tasarlı (imaginaire) düzlemler (plânlar) kabul eder

Orta (median) plân; Gövdenin ortasından geçen ve vücudu sağ ve sol iki eşit ve bakışımlı parçaya ayıran plândır Orta plâna nazaran iç organlar içerisinde bakışımlı ve asimetrik olanlar vardır; çift olan iç organlar elbette simetriktirler (böbrekler benzer biçimde) Hem de çift organ*lardan birbirinden ufak farklar gösterenler vardır (akciğerler benzer biçimde)

Karaciğer, kalb vücudun orta plânına nazaran bakışımlı değillerdir Orta plân üstünde, vücudun ön ve arka yüzeyinde çekilen tasarlı çizgi, ön ve arka orta çizgilerdir (linea mediana anterior et posterior)

Orta plân kafanın sutura sagitalis’inden geçtiğinden bu ve buna paralel plânlara Sagital plân derler

Sagital plâna enine dikey (vertico – transversal) olan plâna frontal plân derler

Her frontal plâna, hem sagital plâna dikey olan plân, enine (transversal) plânlardır

Vücudun önünden, ardından, yanlarından, üzerinden ve altından geçen altı tasarlı plân daha vardır

Vücudun önünden geçen plâna, ön (anterior – ventral) plân; arka*sından geçen plâna arka (posterior – dorsal) plân; yanlardan geçene yan (lateral) plân; en üst noktadan geçene üst (superior – cranial) plân en alttan geçene alt (inferior – caudal) plân denir

Orta (median) plâna yakın organ ve oluşumlar için, iç yahut içyan (medial – intern) uzak olanlar için dış yahut dışyan (extern – lateral) terimleri kullanılır

Bunlardan iç (intern – internal), dış (extern-external), daha oldukça boşluklu organ ve oluşumlar için kullanılır]
Üst tarafta medial yerine, ulnar; lateral yerine radial; alt tarafta medial yerine tibial, lateral yerine fibular kavramı kullanan okullar da vardır

Deriye yakın olan yapılar için, yüzeyel (superficialis), derin olanlar için, derin (profundus) kullanılmaktadır

Alt ve üst tarafların gövdeye bitişik olan uçlarına yakın durumda olan Anatomik yapılar için, prozimal; uzak olanlar için distal kavramı kullanılmaktadır.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer makaleleri