12 bin 500 öğretmen kadrosu TBMM’den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda, 12 bin 500 öğretmen kadrosu ihdasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

12 bin 500 öğretmen kadrosu TBMM'den geçti

12 bin 500 öğretmen kadrosu TBMM’den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda, 12 bin 500 öğretmen kadrosu ihdasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edilerek, yasalaştı.

Kanuna bakılırsa, er, erbaş, Kıbrıs’a giden askerler ile askeri öğrencilerin harçlıkları artılıyor.

Er ve erbaşlar ile Kıbrıs’a giden askerlerin harçlıklarının hesaplanmasında esas alınan gösterge sayıları yüzde 100 artırıldı. Buna nazaran, 38 TL alan erler 76 TL, 43 TL alan onbaşılar 86 TL, 49 TL alan çavuşlar 97 TL alacak.

Askeri öğrencilerin harçlıkları da artırılacak. Askeri öğrencilerin harçlıklarının hesaplanmasında, “teğmen rütbesinin birinci aşama brüt aylığı” yerine, “6528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı kararı bulunacak meblağ” esas alınacak.

2003 öncesi ve sonrası göreve başlamış olan astsubayların başlangıç aşama kademeleri ile öğrenim seviyelerine bağlı olarak meydana getirilen intibak işlemlerinde paralellik sağlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) sözleşmeli olarak istihdam edilen erbaş ve erlerin brüt asgari ücret esas alınarak belirlenen maaşları, subay, astsubay ve uzman erbaşlar dahil TSK’daki kamu görevlileri benzer biçimde işyar aylık katsayısı esas alınarak belirlenecek.

Kanuna bakılırsa, devlet üniversitelerindeki öğretim üyelerinde emeklilik yaşlarının 72 bulunmasına yönelik düzen 1 sene uzatılarak,  31 Aralık 2016’ya kadar geçerli olacak.

Hazine’ye ya da DSİ’ye ilişkin deniz, iç sular ve karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde ya da su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında gereksinim duyulan su ve su alanlarıyla deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira teknik şartları, süreleri ve senelik bedellerinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenme süresi 1 Ocak 2017’ye kadar uzatılacak.

Vakıflar, burs vermek için 31 Aralık 2016’ya kadar bağış alabilecek.

Kamu İhale Kanunu’nun, hizmet alımlarında ihale öncesi alakalı kurumlardan müsait görüş katılması ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarıyla alakalı sözleşmelerin uygulanması sürecinde yer edinen görevlilerin sorumlulukları ve bunlar hakkında yönetimsel yaptırımları düzenleyen maddesinin alakalı fıkrasının bu sene sonucunda dolacak olan yürürlük zamanı, 30 Haziran 2016’ya kadar uzatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na 12 bin 500 öğretmen kadrosu ihdas edilecek.

Memurluk tercih sonuçları açıklandı

Memurluk tercih sonuçları açıklandı

31

ÖSYM, birtakım amme müessese ve kuruluşlarındaki 2 bin 159 kadro ve pozisyona yerleştirme neticelerini ifade etti.
Kıyas, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), birtakım kamu kuruluş ve kuruluşlarındaki 2 bin 159 kadro ve pozisyon için yerleştirme neticelerini beyan etti.

ÖSYM’nin web sitesinde yer edinen duyuruya nazaran, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca, birtakım kamu müessese ve müesseselerinin kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri (KPSS-2015/2) tamamlandı.

Adaylar, ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” web sitesinden açıklanan yerleştirme neticelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

Sayısal verilere bakılırsa, 2 bin 159 kadro ve pozisyondan 2 bin 157’sine yerleştirme yapılmış oldu.

2016 Zamlı Memur Maaşları

2016’da memur maaşlarına ne kadar zam olacak? Yeni yılda memur maaşları ne kadar yükselecek?

2016 zamlı memur maaşları

2016 yılına sayılı gün kala milyonlarca memur, memur zam oranları ve memur maaşı miktarı konusunu araştırmaya başladı. Seçimler arkasından asgari ücret mevzusu şeklinde işyar maaşı zamları hikayesinde da atılacak adımlar, merakla takip ediliyor. 2016’da memur maaşlarına ne kadar zam olacak? Yeni yılda memur maaşları ne kadar yükselecek? benzer biçimde sorulara cevap aranıyordu. Daha ilkin 2016-2017 memur maaşları zam oranlarını açıklayan Emek verme ve Sosyal Emniyet Bakanı Faruk Çelik, memurlarla alakalı yapılacak birtakım yeni düzenlemelerle alakalı yeni açıklamalarda bulunmuş oldu.

Çelik’in memur maaşı düzenlemeleri ile alakalı verdiği bilgilere nazaran; Bu toplu kontrat ile 2005 yılından sonrasında göreve süregelen çalışanlara ilave bir aşama verildi, öğretmenlere aylık brüt 98 TL‘ye kadar 2017 senesinde ise; 140 TL‘ye kadar nöbet tutarı ödenecek, hafta sonu sınavda vazife icra eden öğretmenlerin tutarı 58 TL’den 132 TL’ye çıkarıldı, sıhhat kurumlarında çalışan esenlik çalışanının taban ücret payı artırıldı.

Mesela bir hemşireye meydana getirilen rotatif ana para ödemesi 180 TL arttı, başta sıhhat mensubu olmak suretiyle fiili hizmet zammı talebi için bir bilim kurulu oluşturulacak. Bilim kurulu çalışmalarını 2016’da tamamlayacak, 4C kapmasında çalışan işgören benzer biçimde çalışan işçilerin sözleşmeli pozisyonuna yasal tertip kadro için emek verme yapılacak. 4c’lilere 150 TL ek ödeme yapılacak, yurt dışı teşkilatta çalışanlara aile yardımı yapılacak, mimar mühendis koruma güvenliği ücretlerinde ilave artış, cuma günleri yakarma tatili emek vermesi yapılacak, tapu dairelerinde yoğun olarak çalışanlara fazla emek verme tutarı verilecek.

Geçtiğimiz günlerde işgören maaşı zamlarının 2016 için 6+5, 2017 için ise yüzde 3+4 olarak belirlendiğini açıklayan Faruk Çelik, şunları söylemişti: Emek verme ve Sosyal Emniyet Bakanı Faruk Çelik açıklamasında, “Zorlu bir süreçten sonrasında anlaşmaya varılması memnuniyet verici. 2016 yılının ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 5 olmak suretiyle kümülatif yüzde 11.3 olacak. 2017 için ise ilk 6 ay için yüzde 3 ikinci 6 ay için de yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca enflasyonun maaş artışını aşması niteliğinde ayrım amme çalışanlarına ödenecek. Eylül ayından geçerli olmak suretiyle işgören emeklimizin tazminatlarındaki tertip ile memur aylıklarında 100 TL artış sağlanacak.” dedi.

Memur maaşı zamlarının belli olmasından sonrasında meydana getirilen konfederasyonun hesaplamasına gore; yeni işyar maaşı zam oranıyla işe yeni giren birinin maaşı toplumsal yardımlarla ocak ayında 2 bin 151 TL’ye Temmuz’da 2 bin 259 TL’ye yükselecek. 16 senelik bir öğretmen ise ocak ayında 2 bin 860 TL, Temmuz’dan sonrasında ise 3 bin 4 TL’ye yükselecek. 16 senelik bir pratisyen tabibin maaşı 4 bin 62 TL’den, ocak ayında 4 bin 306 TL’ye; Temmuz’da da 4 bin 521 TL’ye çıkacak. Türkiye Kamu-Sen Arge merkezinin çalışmasına nazaran aynı dönemlerde Başbakanlık Müsteşarı’nın maaşı da 8 bin 712 TL’ye kadar yükselebilecek.

2016’da Atama İzni Sayısı 15 Bin Artıyor

2016'da Atama İzni Sayısı 15 Bin Artıyor

2016’da Atama İzni Sayısı 15 Bin Artıyor

Bilindiği suretiyle, karşıcılık partilerinin kabul etmemesi sebebiyle, 2016 yılı için 2 tane bütçe Meclisten çıkarılacaktır. İlk bütçe, geçici bütçe olacak ve 3 aylık periyodu kapsayacaktır.

Geçici bütçede, belirleme sayılarına yönelik olarak mühim bir tertip yapılmıştır.

2015 yılının başında, üniversiteler hariç olmak suretiyle 36 bin tane olarak belirlenen toplam atama izni sayısı, 2016 yılı için yeniden üniversiteler hariç olmak suretiyle 51 bine yükseltilmiştir.

Yani toplam belirleme izni, 2016 özelinde, 15 bin tane artırılmıştır.

Şayet öğretmen atamalarında lüzumlu belirleme izinleri için ek kanun çıkarılırsa,

bu mühim bir artıştır ve bu düzenlemeyi, “2016 senesinde daha çok işyar alınacak” benzer biçimde yorumlayabiliriz. Ancak öğretmen atamaları için ek kanun çıkarılmaz ve bu düzen Şubat ayında yapılacak 30 bin öğretmen atamasına yönelik bir düzenlemeyse, bu rakam artışının, öğretmenlik haricinde kalan meslek gruplarını ilgilendiren bir yönü olmayacaktır.

Norm fazlası öğretmenler il dışına atanabilir mi

Norm fazlası öğretmenler il dışına atanabilir mi

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 53. maddesi 2. fıkrasındaki; “(2) Bu biçimde meydana getirilen atamalarla fazlalığın giderilememesi halinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak üzere evvela il içerisinde alanlarında gereksinim duyulan tahsil kurumlarına atanır.

İl içerisinde alanlarında gerekseme bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması ihtiyaç duyulan vakit şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değişiklik yapma döneminde il dışına yapılabilir; bunlardan mecburi emek verme yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında gereksinim bulunan mecburi emek harcama yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.”

hükümleri sebebiyle personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, mevcud atıl kapasitenin gereksinim duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi vazife bitirdikleri ilde alanında norm fazlası öğretmen niteliğinde olup alanında bulunmuş olduğu ilde gerekseme bulunmayanların (mesela Gazetecilik branşı) gereksinim duyulan illere atanması gerekmektedir.

Banka personel alım şartları neler?

Ziraat Bankası personel alımı başlıyor.

Banka personel alım şartları neler?

Banka personel alım şartları neler?

Ziraat Bankası personel alımı başlıyor. Ziraat Katılım şube hedefi olarak 2015 yılına kadar 20 şube belirlediği belirtildi. Devletin bankalarından birisi olan 2015 ile 2018 yılları aralığında 170 şube açacaklarını Başbakan Yardımcısı Ali Babacan beyan etti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, katılım bankasının hedeflerini beyan etti. 2015 sonuna kadar 20 şube açmayı hedefleyen Ziraat Katılım Bankasının, 2018 sonuna kadar 170 şube ve 2 bin 200 personel almayı hedeflediklerini beyan etti. 3 yılda Ziraat Katılım’a 2 bin 200 personel alınacak.

Ali Babacan sene sonuna kadar Ziraat Katılım Bankası olarak 20 şube açılacağını müjdeledi. Ziraat Katılım Bankası’nın açılış töreninde konferans meydana getiren Babacan, 2015 sonuna kadar bankanın şube sayısının 20’ye çıkacağını belirtti. Ancak 2018 sonuna kadar açılması hedeflenen 170 şubede 2 bin 200 personel alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Kuruluş çalışmalarını ortalama 150 personel ile tamamlayan bankanın sene sonuna kadar 400 personele ve 20 şubeye yetişmesi umut ediliyor. Ziraat Katılım ile bugün süregelen periyodu faizsiz bankacılık alanında zamanı bir adım olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat’in arkasından Vakıf Katılım ve Halk Katılım’ın da sektöre girerek kamu alanında katılım bankacılığı sayısının 3’e çıkacağını söylemiş oldu.

Görevde Yükselmeler ise şöyle olacak;

Servis Yetkilisi: 3 senenin nihayetinde kurum içinde gerçekleşecek imtihan ile “Yönetmen Yardımcısı” olabilirsiniz.

Banko Asistanı: 4 senenin nihayetinde kurum içinde gerçekleşecek imtihan ile “Servis Görevlisi” olabilirsiniz.

Servis Görevlisi: 3 senenin nihayetinde müessese içinde gerçekleşecek imtihan ile “Servis Yetkilisi” olabilirsiniz.

Uzman: 3 senenin sonucunda müessese içinde gerçekleşecek imtihan ile “Yönetmen” olabilirsiniz.

Yönetmen Yardımcısı: 2 senenin nihayetinde müessese içinde gerçekleşecek imtihan ile “Yönetmen” olabilirsiniz.

İç Kontrolör Yardımcısı: 4 senenin sonucunda müessese içinde gerçekleşecek imtihan ile “İç Kontrolör” olabilirsiniz.

Uzman Yardımcısı: 4 senenin nihayetinde kuruluş içinde gerçekleşecek imtihan ile “Uzman” olabilirsiniz.

İç Müfettiş: 3 senenin sonucunda müessese içinde gerçekleşecek imtihan ile “Kıdemli Müfettiş” olabilirsiniz. Ayrıca yönetimsel vazife ile müdür olabilirsiniz.

Kontrolör: 3 senenin sonucunda kuruluş içinde gerçekleşecek imtihan ile “Yönetmen” yahut “Kıdemli İç Kontrolör” olabilirsiniz.

Müfettiş Yardımcısı: 4 senenin sonucunda kuruluş içinde gerçekleşecek imtihan ile “Müfettiş” olabilirsiniz.

Aday Memurlar İçin, Askıda Sayılan Memurluk Süreleri

Aday Memurlar İçin, Askıda Sayılan Memurluk Süreleri

Devlet memurlarının adaylık süresi 1 yıldan azca, iki yıldan oldukca olması imkansız. Peki bu sürelere aylıksız izinde geçen süreler dahil midir?

SORU: Kasım 2013 te kurumumda mühendis kadrosunda aday işgören olarak göreve başladım. Göreve başladıktan 4 ay sonrasında doğum iznine ve müteakiben de aylıksız izne ayrıldım. Adaylık eğitimlerine doğal olarak tutulamamış oldum. Aralık 2015’te kurumuma dönmeyi planlıyorum. Kurumuma asli işyar olarak mı dönmüş olacağım?

CEVAP: Devlet Memurları Kanununun 54’üncü maddesi şu şekildedir:

“Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan azca iki yıldan oldukca olması imkansız ve bu vakit içerisinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.”

Aynı Kanunun 55 inci maddesinde ise şu yargı yer verilmiştir:

“Aday olarak atanan memurların ilkin tüm memurların ortak vasıfları ile alakalı temel tahsile, bilahare sınıfları ile alakalı hazırlayıcı öğrenime ve staja doğal olarak tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarıya ulaşmış olmaları şarttır. Temel öğrenim ile hazırlayıcı öğrenim aynı kurumda yapılır.”

Anılan Kanunun 56 ncı maddesinde, adaylık süresi içerisinde temel tahsil, hazırlayıcı tahsil ve yetişim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içerisinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişiklerinin kesileceği hükme bağlanmış olup, ismi geçen Kanunun 57’nci maddesinde adaylık süresi içerisinde aylıktan kesme ya da aşama ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların da ilişiklerinin kesileceği; 58 inci maddesinde ise, “Adaylık devresi içerisinde eğitimde başarı göstermiş olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi atamaya yetkili amirin onayı ile onaylama tarihinden geçerli olmak suretiyle asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme zamanı adaylık süresinin sonunu geçemez.” hükmü getirilmiştir. Aynı Kanunun 108’inci maddesinin (B) bendinde de, “Doğum meydana getiren memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum icra eden memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üstüne yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü mevcuttur.

Devlet Memurları Kanununun 55 ve 58 inci maddelerinde yer edinen hükümlerden, aday memurların asli memurluğa atanabilmeleri için temel tahsil, hazırlayıcı tahsil ve yetişim periyodunu başarıyla tamamlamalarının mecburi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Kanunun 54 üncü maddesinde de adaylık süresinin bir yıldan azca iki yıldan oldukça olamayacağı belirtilmiştir. Bununla beraber, Kanunda adaylık süresinin iyi mi hesaplanması gerektiğine ilişik herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Adaylık süresinin, aday memurun göreve başladığı tarihten itibaren bir sene ila iki sene sonraki tarih olarak kabul edilmesi, adaylık süresi içerisinde birtakım hususi sebeplerden ötürü adaylık eğitimlerini alamayan veya tamamlayamayan memurlar açısından Kanunun 55 ve 58 inci maddelerinin yerine getirilememesine yol açacaktır. Kaldı ki, belirtilen Kanunun 56 ncı maddesinde yer edinen, adaylık süresi içerisinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişiklerinin kesileceği; 57 nci maddesinde yer verilen, adaylık süresi içerisinde aylıktan kesme ya da aşama ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların ilişiklerinin kesileceğine ilişik maddeler, adaylık süresinin aday memurun hal ve hareketlerinin değerlendirildiği bir müddet olarak öngörüldüğünü göstermektedir.

Yukarıdaki hükümler ve gerekçelerle, uygulamaya esas görüşler vermekle mükellef kuruluş olan Devlet Personel Başkanlığı, memurun kurumla ilişkisinin fiilen askıda olduğu ve herhangi bir halde tahsil verilmesinin veya hal ve hareketlerinin değerlendirilmesinin olası bulunmadığı aylıksız izinde geçen sürelerin, adaylık süresinden sayılmaması gerektiği görüşüne varmıştır.

Kaynak: http://www.memurlar.net/

2016 Memur Alımı KPSS Ne Kadar Atama Yapılacak Sayısı

2016 Memur Alımı KPSS Ne Kadar Atama Yapılacak Sayısı

Maliye Bakanı Şimşek, 2016 senesinde merkezi idare kapsamındaki idarelere 74 bin personel alınmasının planlandığını bildirdi. 2016 Memur alımı sayısı belirtildi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında, ocak-eylül periyodu bütçe tatbik neticeleri, 2015 sonu bütçe tahakkuk tahmini ve 2016 ne kadar işgören ataması yapılacak Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanun Tasarısı ile alakalı basın toplantısı düzenledi.

Şimşek, 2016 senesinde merkezi idare kapsamındaki idarelere 74 bin personel alınmasının planlandığını bildirdi.

Bütçe açığı gelecek aylarda düzelecek

Şimşek, eylülde bütçe gelirlerinin geçen senenin aynı ayına gore yüzde 11,5 artarak 33,8 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 21,2 artarak 47,9 milyar bulunduğunu kaydetti. Bütçenin eylülde 14,1 milyar lira aleni verdiğini belirten Şimşek, geçen ay 7,7 milyar lira ürem dışı aleni oluştuğunu söylemiş oldu.

Senenin 9 ayında bütçe gelirlerinin geçen senenin aynı dönemine bakılırsa yüzde 13 artarak 354,2 milyar liraya ulaştığını anlatım eden Şimşek, mevzubahis dönemde bütçe giderlerinin ise yüzde 13 artışla 367,7 milyar lira bulunduğunu dile getirdi. Şimşek, ocak-eylül döneminde 13,5 milyar liralık bütçe açığı gerçekleştiğini bildirdi.

Mehmet Şimşek, eylül ayı bütçe açığına ait olarak, “Biz emekli maaşlarını bayram sebebiyle öne aldık, ek olarak geçen yılın aynı ayına gore 2 milyar lira ilave ürem olduğundan burada dönemsellik var, 6 milyar lira dönemsellik arz ediyor. Bütçe açığı olması gerekenden şeklen daha çok, gelecek aylarda düzelecek” dedi.

Şimşek, eylül ayı ve 9 aylık bütçe sonuçlarının hedeflerle son aşama uyumlu bulunduğunu belirterek, “Burada en ufak bir kaygıya gerek yok” diye konuştu.

Merkezi idare bütçe açığına ait Şimşek, şunları söylemiş oldu:

“2015 yılı merkezi idare bütçe açığının, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya payı yüzde 1,3, genel devlet kesimi ise dengede olacak. Diğer ülkelerle karşılaştırmalarda kullanılması ihtiyaç duyulan sayı, Türkiye’nin bu yıl bütçede dengeyi yakaladığı hususudur. Özetle mali disiplin en kuvvetli bir halde iki seçimin yapılacağı 2015 senesinde devam ettirilmiştir.”

Bakan Şimşek, 2015 sonucunda bütçe giderlerinin 503 milyar lira, bütçe gelirlerinin 478,5 milyar lira, bütçe açığının 24,5 milyar lira olmasının beklendiğini bildirdi.

Şimşek, 2016 senesinde bütçe giderlerinin 540,9 milyar lira, bütçe gelirlerinin 525,4 milyar lira olmasının beklendiğini beyan etti.