4 Farklı Belediye Başkanlığına KPSS ŞARTLI KPSS ŞARTSIZ Personeller Alınacak

İŞKUR işbirliği ile yayımlanan ilan duyuruları dahilinde çok sayıda kuruma personel alımı yapılacak.

4 Farklı Belediye Başkanlığına KPSS ŞARTLI KPSS ŞARTSIZ Personeller Alınacak

4 adet farklı belediye başkanlığı 11Nisan 2017 tarihinde personel alım ilanına çıktı. Belediye Başkanlıkları İŞKUR resmi web sayfasında personel alım ilanları yayımladı ve alımları hakkındaki tüm bilgileri kamuoyunun erişimine sundu. Şimdi ise sıra başvuruların yapılmasına geldi.

ALIM YAPACAK KURUMLAR, AÇIK POZİSYONLAR VE ALIM – BAŞVURU SÜRECİ
-*Kayseri Yamula Mansap Sulama Birliği İşçi Alım İlanı ile kuruma 2 adet daimi deneme süreli Çiftçi (Tarla Ürünleri) (Zirai Sulamacı) alımı yapılacak. Adaylarda KPSS şartı aranmıyor. Alımlar kura ile yapılacak olup, 28.04.2017 TARİHİNDE SAAT 10,00 DA KAYSERİ 1.NOTER HUZURUNDA ,YAMULA MANSAP SULAMA BİRLİĞİNDE KURA ÇEKİLECEK. Başvurular 19 Nisan’a kadar sürecek.
-*Hatay Kırıkhan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı dahilinde kuruma 1 adet daimi tam süreli lisans mezunu Ziraat Mühendisi    alınacak. Adayların KPSS’den en az 60 puana sahip olması şart. SON GÜN 19 NİSAN 2017
-*Tokat Kelkit Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı çerçevesinde kuruma 2 adet geçici tam süreli ilköğretim mezunu Sulama Sistemleri Montaj İşçisi alınacak. Alımlar KPSS ile değil, kura ile yapılacak olup,  Kelkit Sulama Birliği Başkanlığı Binasında Noter huzurunda 28.04.2017 tarih ve saat 10.00 da yapılacak. Son başvuru tarihi 20 Nisan 2017
-*Aksaray Uluırmak Hasandağı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı kapsamında kuruma KPSS’den en az 60 puana sahip 1 daimi tam süreli Ön Muhasebeci alınacak. En az lise mezunu olması şart. Son başvuru tarihi 20 Nisan 2017

BAŞVURULAR
Yukarıdaki ilan metinlerinin ayrıntılarına İŞKUR resmi web sayfasından ve il müdürlüklerinden ulaşabileceğiniz gibi, başvurularınızı bu birimlerden online ya da şahsen yapabilirsiniz. Personel alım ilanlarını sizler için takipte etmeye devam edeceğiz. Takipte kalınız.

Yaklaşık 1000 Tane Araştırma Görevlisi Alınacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu. Saraç, ” Üniversiteler olarak huzur ve güven atmosferinde, okutmaya eğitmeye, öğretmeye, araştırmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu zor sürecin üniversitelerimizin kurumsal yapısını zedelemesine bilim hayatının sekteye uğratılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Yekta Saraç, “Bugün yükseköğretim tarihimizde müstesna bir gün. Yükseköğretimin akademik yıl açılışı ilk defa üniversite boyutundan ulusal boyuta taşınmakta ve siz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve değerli devlet erkanının huzurunda açılmakta. Ülkemizin birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde, bütün üniversitelerimizi, millet ve devletin birliğinin, dirliğinin sembolü olan bu Külliye ‘de bir araya getirmek bizim için tarihi bir anlam taşımaktadır. Türkiye akademisine ve yeniden yapılanma sürecinde biz ‘YENİ YÖK’e güç katan ve teşvik eden bu açılış için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“YENİ YÖK OLARAK BİZLER KALİTEYİ ARTIK GÜNDEMİMİZİN İLK MADDESİ OLARAK ELE ALIYORUZ”

Yekta Saraç, “YÖK’ün üniversitelerin dengeli ve sağlıklı gelişmesi üzerine hedeflerinin çerçevesini kısaca çizdikten sonra bu bilgili ve nitelikli insan gücüne yönelik değerlendirmeye biraz daha derinlemesine değinmek isterim. Malumunuzdur ki, medeniyeti inşa eden bir millet ve her medeniyetin özünü teşkil eden bir kültür vardır. Bilim, sanat, felsefe ve diğer bilgi alanlarının tümü bu kültürü oluşturmaktadır. Üniversite kültürü üreten ve yaşatan en önemli kurumdur. Varlık hakkında topyekün bilme etkinliğimizle ulaştığımız doğru bilgiye hakikat diyoruz. Üniversitenin özü öncelikle hakikattir. Bilgi bir güçtür ve insanlık bunu günümüz dünyasında en yoğun bir şekilde öğreniyor ve yaşıyor. Ancak bilgi kadim kültürümüzde yer ettiği şekliyle aynı zamanda bir erdemdir, fazilettir; doğru eylem doğru bilgiye dayanır. Bilgi, ancak erdemle ilişkilendirildiği takdirde insanlığı yüceltir. Erdemle ilişkilendirilmeyen bilgi ise yıkıma ve acıya yol açar, emperyalizmin yayılmasına, milletlerin tahakküm altına alınmasına neden olur. Bilimin yıkımlar ve katliamlar için değil, insanın insana tahakkümü için değil, yeryüzünde daha müreffeh, daha mutlu bireylerin ve toplumların var olması için kullanılması gerektiğine inanıyoruz. En gelişmiş ülkeler, en gelişmiş yükseköğretim kurumlarına sahip ülkelerdir. Çünkü ülkelerin kalkınmaları, gelişmeleri büyük ölçüde üniversitelerin gücüne bağlıdır. İyi üniversiteler kalkınmanın sonucu değil sebebidir. Bir ülkenin beşeri sermayesi, o ülkenin var olabilmesinin en güçlü dinamiğidir. Bu beşeri sermayenin oluşumuna katkısı dolayısıyladır ki, üniversite ve yükseköğretim olgusu eskisinden daha da önem verilir bir tarzda ülkelerin strateji belgelerinde yer almaktadır. Fakat bu beşeri sermaye sayısal verilerden ziyade keyfiyet ve nitelikle bir anlam kazanmaktadır. Bu ise nitelikli bilginin ve nitelikli insan gücünün önemini öne çıkarmaktadır. Bu bağlamda ise Kalite kavramı öne çıkmaktadır. Yeni YÖK olarak bizler kaliteyi artık gündemimizin ilk maddesi olarak ele alıyoruz. Bu bağlamda toplumun çok farklı düşünce kutuplarında tasvip gören pek çok karara imza attık. Bu durum yükseköğretimin bir ayrışma değil mutabakat, uzlaşı noktası olabileceğine dair ümitlerimizi yeşertti. Bu kararlarımızdan tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına girişle, doktora programlarıyla, lisans eğitiminin süreçleri ile ilgili katılımcı bir yöntemle alınmış pek çok karar toplumun bütününde kabul gördü. Fakat yükseköğretimin mevzii, belli konularına ilişkin alınan bu kararların etkisi sınırlı olup bu düzenlemeler Yükseköğretim Kurulunun asli görevi olan girdi süreçlerimizdeki kalitenin arttırılması odaklı idi. Yeni YÖK olarak, aldığımız kararların sonuçlarının ve eğitim öğretime katkılarının değerlendirildiği Yükseköğretim Kurulundan tamamen bağımsız bir Kalite Güvencesi Sisteminin oluşturulması en büyük beklentimizdir. Bilindiği üzere bu maksatla yasal bir düzenleme teklifi hazırlayarak ilgili makama sunduk. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da konuya verdikleri önem sonucunda teklifimiz Hükümet Programının öncelikli kısmında yer almıştır. Konuya ilişkin muhalefet partilerini de bilgilendirdik. Bu düzenlemenin bir an önce yasalaşması en büyük isteğimizdir. Bu, Türk yükseköğretim sistemimizde yapısal değişikliğin ilk adımı olacaktır” diye konuştu.

“1000 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNUN İLANINA ÇIKIYORUZ”

Yekta Saraç, “Üniversitelerimizi ihtisaslaştırmaya yöneltirken akademik yapılanmamız için çok önemli bulduğumuz bir diğer adımı da hayata geçirdik. Yükseköğretimi ülkemiz için öncelikli alanlara doğru odaklıyoruz. İlk defa bu sene tek tek üniversite ihtiyaçlarının ötesine geçerek yurtdışına gönderilecek doktora öğrencileri için alan esaslı bir kurguya geçtik. Milli Eğitim Bakanlığına bu bakış açısı ile bir öneri sunduk, sayın bakanımız da bu stratejik bakış açımızı onayladı ve artık ülkemiz için belirlenen öncelikli alanlar için yurt dışına öğrenci gönderilecek. Diğer taraftan yurt içinde de öğretim üyesi yetiştirme programını yeniden yapılandırdık ve bahsettiğimiz aynı bakış açısı ile bazı üniversitelerimize misyon verdik ve o üniversitelerde o misyon için eleman yetiştirme programını hayata geçirdik. Bugünlerde yine aynı amaçla yine sadece ülkemiz için öncelikli olan bunun yanı sıra öğretim üyesi ihtiyacı çekilen belli alanlar için 1000 araştırma görevlisi kadrosunun ilanına çıkıyoruz. Ve en son olarak; yükseköğretim tarihimizde bir ilk olacak olan 100/2000 projesini hayata geçiriyoruz. Ülkemizin doktoralı insan ihtiyacını karşılamak üzere 100 önemli ve disiplinler arası alanda 2000 kişiye tatminkar bir burs verilecektir. Bu alanlar da rasyonel bir tarzda belirlendi, ülkemizin gelecek 10 yılını şekillendirecek bir şekilde tasarlandı. Bu söylediklerimiz ve hayata geçirdiğimiz projeler Türk yükseköğretimini artık keyfiliğe ve mühmelliğe bırakmadığımızı ve bilimsel bir metotla ve rasyonel bir tarzda yeniden şekillendirdiğimizi göstermektedir. Yükseköğretimde artık taşlar yerinden oynamıştır, yasal düzenlemeleri beklemek yerine yapabileceklerimizi yetkimizi sonuna kadar kullanarak yapmaya, bilim hayatını üniversitelerimizin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirmeye başladık. Yükseköğretimi kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar, nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırıyoruz. Çok cesaret isteyen adımlar atıyoruz. Bu yıl; güçlü Türkiye’ye katkı sunmak için bu adımları daha da meydan okuyucu adımlar takip edecek” diye konuştu.

“BİLİM HAYATININ SEKTEYE UĞRATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Yekta Saraç, ” Üzerinde durduğum tüm hedeflere ulaşma için durmaksızın çalışırken bir yandan da yükseköğrenim sürecimize yönelik çok önemli tehditlerle de mücadele etmekteyiz. Eğitimin bir ülkenin nasıl istikbali için esas unsur olduğunu kabul ediyorsak, eğitim ve öğretimin bütün kademelerinde ve boyutlarında nitelik ve liyakatten sapıldığında; bir amaç değil kamu kurumlarında hakimiyet için bir araç halini aldığında o ülke için güvenlik zaafı noktası olabileceğini de 15 Temmuz gecesi gördük ve yaşadık. Türkiye’miz, ülkemiz, vatanımız, memleketimiz 15 Temmuz Cuma gecesi bir facianın eşiğinden döndü. Doğrudan milli varlığımıza ve anayasal düzenin üzerine kabus gibi çöken bir karanlığı yaşadık o gece. Türk milletinin iktidarı ve muhalefetiyle iradesi, karşı duruşu, askeriyemizin meşru düzeninin bu girişimi reddetmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın olağan üstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlendi ve bu liderlik ertesi gün bizi yeniden aydınlığa taşıdı. Gizli ve sinsi bir biçimde devlet içinde ve toplumda örgütlenen bu yapı, artık net olarak görülüyor ki silahlı kuvvetlerde, emniyette ve yargıda olduğu gibi eğitimde ve üniversitelerde de yerleşmişler ve Türkiye Cumhuriyetine karşı durmaya cesaret edebilmişlerdir. Bu yapının yerleştiği hiç bir kurumu zedelemeden hepimizin görevi bu terörist yapıdan bütün kurumlarımızı ve ülkeyi kurtarmaktır. Üniversiteler olarak bu dönemin, yıllardır kat ettiğimiz yolları tahrip etmesine, bizi tekrar geri götürmesine izin vermeyeceğiz. Fakat bir diğer görevimiz ise bu tür yapıların tekrar devlete sirayet etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Yükseköğretimde atama ve yükseltilmelerde liyakatin esas alınması aslında bu virüsün yükseköğretimin bünyesinden temizlenmesi için en önemli araçtır. Bütün üniversitelerimize bu kültürün, liyakat ve ehliyet anlayışının yerleşmesi için çalışacağız. Üniversiteler fırtınalı günlerde bilgelik öğretmeye devam eden yüksek nitelikli yüce kurumlardır. Hepimizin bu üstün kavramlarla donatılmış özelliklerimizi korumaya ve dikkat etmeye özen göstermemiz gerekmektedir. Üniversiteler olarak huzur ve güven atmosferinde, okutmaya eğitmeye, öğretmeye, araştırmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu zor sürecin üniversitelerimizin kurumsal yapısını zedelemesine bilim hayatının sekteye uğratılmasına izin vermeyeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım; huzurunuzdaki rektörlerimizin ve bütün akademik camianın topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirme bilinci içinde olduklarını size iletmek isterim. Bugün ulaştığımız yükseköğretim kapasitesiyle akademik camianın gayretlerinin yakın gelecekte yüksek değerler üreteceğinden emin olmanızı dilerim. Yeni eğitim ve öğretim yılı açılışını teşrif eden başta siz Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün misafirlerimize hürmetlerimizi sunar yeni akademik yılın tüm akademik dünyamız ve yetiştirmekte olduğumuz 7 milyon genç neslimiz için verimli geçmesini dilerim” dedi.

Kaynak:http://www.memurlar.net/haber/618783/

TÜİK 41 uzman yardımcısı işe alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 41 uzman yardımcısı alacak.

TÜİK 41 uzman yardımcısı işe alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 41 uzman yardımcısı alacak.

Resmi gazete’de piyasaya sürülen ilana gore, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylarda istatistik, ekonomi, işletme, ekonometri, internasyonal ilişkiler, gazetecilik ya da gazetecilik ve halkla ilişkiler, matematik, bilgisayar mühendisliği ve sanayi mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.

Adayların 5-6 Temmuz 2014 yahut 4-5 Temmuz 2015’te meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Imtihanı’nda alakalı puan türünden 80 ve üstünde, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden birinden Yabancı Dil Imtihanı’ndan 50 ve üstünde puan almış olmaları gerekecek.

Başvurular 18 Ocak evveliyatına kadar TÜİK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılabilecek.

Sözlü imtihan, 8-12 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Sözlü giriş sınavında başarı göstermiş sayılabilmek için 100 tam puan üstünden minimum 70 puan aldim kafi olacak.

Sözlü imtihan puanı esas alınarak, puanı en yüksek adaydan adım atmak üzere nihai başarı puanı tespit edilecek. İlan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sırasına gore aslolan listeyi oluşturacak.

Vakıfbank Memur Personel Alımı 2016

Vakıfbank yeni vermiş olduğu ilanında memur personel alımı yapmak suretiyle birçok kişiyi alacağına dair duyuru vermiştir.

Vakıfbank Memur Personel Alımı 2016

Vakıfbank Memur Personel Alımı 2016

Vakıfbank yeni vermiş olduğu ilanında memur personel alımı yapmak suretiyle birçok kişiyi alacağına dair duyuru vermiştir. İlanlarında bilhassa fazlaca sayıda kişiyi aldim istediğini belirten Vakıfbank kaliteli hizmet vermek adına da ya tecrübeli kişileri veya eğitebileceği yetenekli kişileri işe aldim istemektedir. Alımlara ait birçok koşul veren Vakıfbank da alımlar ile alakalı olarak aşağıda yer edinen kriterleri listelemiştir.

ŞARTLAR

– Türk vatandaşı olmak,
– Kamu haklarından yoksun olmamak,
– En azca 4 senelik kılavuzda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmak,
– 1988 ve ondan sonra doğan olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
– İşini yapmasına mani bir hastalığı bulunmamak ilk aranan şartlar içinde yer almıştır.

BAŞVURU

Adayların, Bankanın www.vakifbank.com.tr adresinde yer edinen “Imtihan Başvuru Formunu” online erişim üzere doldurmadan ilkin şubelerimizden 80 TL imtihan giriş ücretini yatırmaları; ondan sonra formu doldurmaları, fotoğraf yüklemeleri (fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır); formun çıktısını alarak imzalamaları, ek olarak Yüksek Lisans Yapmış Olma zorunluluğu bulunan adaylarımızın Yüksek Lisans Bitirme Belgesi Fotokopisi ile beraber ve 2 nüsha olarak göndermeleri gerekmektedir. Online müracaat yapılmadan ilkin imtihan giriş tutarının (80 TL) yatırılmış olması gerekmekte olup aksi biçimde müracaat gerçekleştirilemeyecektir.

İSTENEN BELGELER

– Diploma,
– Nüfus cüzdanı,
– Askerlik belgesi,
– 2 tane vesikalık,
– Adli sicil kaydı ilk istenen belgeler içinde yer almıştır.

Kılavuza ulaşmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

http://webservis.vakifbank.com.tr/sinav/Brosur.aspx

İŞKUR Memur Personel Alımı 2016

İŞKUR doğrusu Türkiye’nin iş verme kurumu olan büyük kurum kendi için vermiş olduğu ilanda uzman yardımcısı alımı yapacaktır.

İŞKUR Memur Personel Alımı 2016

İŞKUR Memur Personel Alımı 2016

İŞKUR doğrusu Türkiye’nin iş verme kurumu olan büyük kurum kendi için vermiş olduğu ilanda uzman yardımcısı alımı yapmış olacaktır. Alımlarında öteki bütün şirketler ve kuruluşlar şeklinde değişik şartlar vermekte olan İŞKUR aşağıda yer edinen pozisyonlar için duyuru vermiş ve tekrar aşağıda yer edinen şartları vermiştir.

ALINACAK PERSONEL

– Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler: 15 Kişi,
– İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği: 5 Kişi.

ŞARTLAR

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
– 35 yaşını doldurmamış olmak,
– Belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmak,
– 05-06 Temmuz 2014 yahut 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Imtihanlarından (KPSS) birinden Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler mezunları için; KPSS P60, KPSS P63 ve KPSS P88 puan türlerinin herhangi birinden minimum 75 puan almış olmak, İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği mezunalrı için; KPSS P25, KPSS P34 ve KPSS P102 puan türlerinin herhangi birinden minimum 75 puan almış olmak ilk aranan şartlardandır.

BAŞVURU

Imtihan başvuruları 04/01/2016 Pazartesi günü başlayıp, 18/01/2016 Pazartesi günü saat 17:30’da sona erecektir. Başvurular, Kurumumuzun resmi web sitesinin (www.iskur.gov.tr) “Duyurular” bölümünde piyasaya çıkan “Başvuru Formu” doldurulmak üzere yalnız online olarak yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. başvurular alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek ya da oluşabilecek öteki aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları öneri edilir.

İSTENEN BELGELER

İstenen belgeler adaylara resmi site üstünden duyurulacaktır.

Alımlar ile alakalı olarak daha çok data aldim isteyen adaylar kılavuzu inceleyebilir ve bütün bilgilere ulaşabilirler.

Kılavuza ulaşmak için buraya tıklayın.

İŞKUR İstihdam Uzman Yardımcısı alımı

MEMUR ALIMLARI İŞKUR İstihdam Uzman Yardımcısı alımı

İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek suretiyle; aşağıda belirtilen alanlarda ve sayıda toplam 20 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI
Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 15
İkinci Grup İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği 5

A – SINAV TARİHİ VE YERİ:

Imtihan Tarihi : 08/02/2016 – 15/02/2016

Imtihan Yeri : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 42

Yenimahalle / ANKARA

B – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:

İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 – Giriş Sınavının yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

3 – Üniversitelerin;

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,

b) İstatistik, matematik, sanayi mühendisliği ve işletme mühendisliği bölümleri,

ile yukarıda sayılanlara denkliği Yüksek Tedris Kurulu tarafınca onaylanmış yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,

4 – T.C. Yüksek Tedris Kurulu Kıyas, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafınca 05-06 Temmuz 2014 ya da 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Imtihanlarından (KPSS) birinden
a) Birinci grup için; KPSS P60, KPSS P63 ve KPSS P88 puan türlerinin herhangi birinden minimum 75 puan almış olmak,

b) İkinci öbek için; KPSS P25, KPSS P34 ve KPSS P102 puan türlerinin herhangi birinden minimum 75 puan almış olmak.

Gerekli şartları taşıyanlardan her iki öbek için ayrı ayrı olmak suretiyle KPSS sonuçlarına bakılırsa en yüksek puandan başlanarak belirleme yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı puana haiz olanlar da dahil edilerek sınava gireceklerin sıralaması Kurum web sitesinde yayınlanacaktır. Adayların listesinde 4 üncü maddenin alakalı bendinde belirlenen KPSS puan türleri arasından almış oldukları en yüksek puan esas alınacaktır.

Adaylar yalnız bir gruba başvuruda bulunabileceklerdir.

C – BAŞVURU ŞEKLİ:

1 – Imtihan başvuruları 04/01/2016 Pazartesi günü başlayıp, 18/01/2016 Pazartesi günü saat 17:30’da sona erecektir.

2 – Başvurular, Kurumumuzun resmi web sitesinin (www.iskur.gov.tr) “Duyurular” bölümünde piyasaya çıkan “Başvuru Formu” doldurulmak üzere yalnız online olarak yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. başvurular alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek ya da oluşabilecek öteki aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları öneri edilir.

Ç – SINAVA GİRECEKLERİN DUYURULMASI VE İSTENİLECEK BELGELER:

1 – Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sıralaması son müracaat tarihini takip eden beş iş günü içinde www.iskur.gov.tr adresinde duyuru edilecektir. Başvuru sahiplerine ek olarak tebligat yapılmayacaktır.

2 – Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sıralaması ile beraber adaylardan istenilecek olan informasyon, belgeler ve teslim edilecek adres Kurumumuzun resmi web sitesinde (www.iskur.gov.tr) duyurulacaktır.

3 – Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurumumuz yetkililerince onaylama edilecek, belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.

4 – Adaylar, imtihan girişindeki hüviyet tespitinde kullanılmak suretiyle yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir hüviyet belgesi (Nüfus Cüzdanı, Şoför Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır. Adaylara ek olarak imtihan giriş belgesi gönderilmeyecektir.

D – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

İstihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Imtihanı, sözlü imtihan gibi yapılacaktır. Imtihan;

a) Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 ve 2 nci paragraflarında belirtilen alan bilgisi mevzularına ilişik data düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, brifing verme ve anlatım etme kabiliyeti,

c) Liyakati, temsil yeteneği, alışkanlık ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna yeteneği ve inandırıcılığı,

d) Genel kabiliyet ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek üzere gerçekleştirilir.

E – GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI:

1 – Sözlü sınavda; Imtihan Şekli ve Konuları başlığı altında yer edinen “a” bendi elli puan, “b” ila “e” bentlerinin her biri onar puan üstünden değerlendirilir.

2 – Sözlü sınavda başarıya ulaşmış sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üstünden verdikleri puanların aritmetik averajının minimum yetmiş olması şarttır.

3 – Yapılacak imtihan nihayetinde gruplarında yukarıda belirtilen sayıda başarı göstermiş aday bulunmadığı takdirde, başarı göstermiş aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alınabilir yahut her bir grupta alınacak yukarıda belirtilen Uzman Yardımcısı rakamları içinde değişim yapılabilir.

4 – Imtihanı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere bu duyuruda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar aslolan, kadro sayısının yarısı kadar yedek olmak suretiyle belirlenir.

5 – Giriş sınavında yetmiş ve üstünde puan almış olmak, aslolan ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6 – Giriş imtihanı neticeleri, yazılı olarak ve Kurumumuzun web sitesinde yayınlanmak üzere ilgililere duyurulur. İlan edilen imtihan neticeleri, bir yılı aşmamak suretiyle müteakip sınavın müracaat geçmişine kadar geçerlidir.

F – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Adaylar imtihan sonuçlarının ilanını takip eden bir hafta içinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar, Imtihan Kurulu tarafınca incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç bir hafta içinde karara bağlanarak, netice ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

G – UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATANMA:
1 – Giriş imtihanını kazananlar arasından aslolan listede yer alanlardan adım atmak suretiyle duyuru metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına bakılırsa uzman yardımcılığı ekibine atanır.

2 – Giriş imtihanını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurumumuz tarafınca bildirilen vakit içerisinde aşağıdaki belgelerle beraber İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvuru etmeleri icap eder.

a) Görevini daima oluşturmaya mani olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Mal bildirimi,

c) Dört tane vesikalık resim.

3 – Bildirilen vakit içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu biçimde belirleme yapılmayan kadrolara yahut ataması yapıldığı şekilde göreve başlamayan aslolan adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına bakılırsa belirleme yapılır.

H – DİĞER HUSUSLAR:

1 – İstihdam Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, İstihdam Uzmanlığına atanması ve İstihdam Uzmanları ile İstihdam Uzman Yardımcılarının vazife, yetki ve sorumluluklarına ait usul ve esaslar Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

2 – İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılma olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiç bir hak istek edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihindeki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak suretiyle, Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarında bulunulur.

G – İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Başvuru sırasında : (312) 229 68 02 – 03

Atama sırasında : (312) 216 30 99
E-posta : sinavbasvuru@iskur.gov.tr

Web : www.iskur.gov.tr

Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Personel Alımı 2016

Karayolları Genel Müdürlüğü vermiş olduğu yeni ilanında birçok memur personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Personel Alımı 2016

Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Personel Alımı 2016

Karayolları Genel Müdürlüğü vermiş olduğu yeni ilanında birçok memur personel alımı yapacağını duyurmuştur. Bilhassa alımlarında birden fazla kişiyi işe aldim için çabalayan Karayolları Genel Müdürlüğü alımlarında birtakım şartların yerine getirilmesini istemektedir.

ALINACAK PERSONEL

Mühendis Alımı : 36 Kişi,
Teknisyen Alımı : 18 Kişi,
Mimar Alımı : 2 Kişi,
Matematikçi Alımı : 1 Kişi,
Şehir Plancısı Alımı : 3 Kişi,
İstatistikçi Alımı : 2 Kişi.

ŞARTLAR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,
2014 yılı KPSS de KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türlerinden (70) ve üstü puan almış olmak ilk aranan şartlar içinde yer alırken kılavuzda belirtilen daha birçok koşul bulunmaktadır.

BAŞVURU

Sözlü sınava girmek isteyenlerin Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde (www.kgm.gov.tr) yer edinen “İlk Atama Başvuru Formu” nu elektronik ortamda doldurarak son müracaat zamanı mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekmektedir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Memur Personel Alımı 2016

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yeni verdiği duyuru ile birçok kişinin işe girmesini elde edecektir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Memur Personel Alımı 2016

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yeni verdiği duyuru ile birçok kişinin işe girmesini elde edecektir. 2016 yılına süratli bir giriş meydana getiren Göç İdaresi birçok kişinin iş almasını ve ekonomik açıdan istihdamın sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Alımlarında 2016 yılının büyük bir önemi olan Göç İdaresi toplamda 70 kişilik alım gerçekleştirecektir.

ALINACAK PERSONEL

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler: 70 Kişi.

ŞARTLAR

  •  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • En azca 4 senelik öğrenim veren alakalı bölümlerden mezun olmuş olmak,
  •  05-06 Temmuz 2014 ya da 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Imtihanlarından (KPSS) KPSSP31, KPSSP35, KPSSP48, KPSSP112, KPSSP113 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üstü puan almış olmak,
  •  35 yaşını doldurmamış olmak ilk aranan şartlardandır.

BAŞVURU

Giriş Imtihanı başvuruları Ankara Üniversitesi Imtihan Idare Merkezi tarafınca (aday.ankara.edu.tr) web sitesinden alınacaktır. Giriş Imtihanı başvuruları 04 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp 08 Ocak 2016 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir. Sınava başvuracak adaylar müracaat tarihlerinde imtihan hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) imtihan ücretini kayıt esnasında Ankara Üniversitesi Imtihan Idare Merkezi (aday.ankara.edu.tr) adresinde sanal pos üstünden kredi kartı ile ödeyeceklerdir.

İSTENEN BELGELER

Diploma,

  •  3 tane vesikalık resim,
  • KPSS netice belgesi,
  • T.C kimlik numarası beyanı,
  •  CV istenenler içinde yer verilmiştir.